Vitabu vya Bure

Tafadhali pakua na ufurahie kusoma vitabu hivi katika la PDF.

Churches of God hutoa vichwa vingi vya vitabu, kwenye mada mbalimbali, pamoja na Vitabu vya kielektroniki, vijitabu vya uinjilisti, trakti na mabango pamoja na Hayes Press.

Search for Truth ni programu ya redio ya Church of God. Kila mfululizo wa mazungumzo huambatana na kitabu katika umbizo la eBook. Nakala za dijiti bila malipo zinapatikana kwa kupakuliwa chini ya Matangazo yetu ya Redio.

Baadhi ya mada zinapatikana pia katika lugha zifuatazo:

 
 

Kuhusu Makanisa Ya Mungu

Mnamo 1891, ikadhihirika kwamba hakungeweza kuwa na usemi wa jumla ndani ya vuguvugu la Ndugu wa kile ambacho walio wachache walishikilia kwa uthabiti kuwa fundisho la Bwana juu ya Nyumba ya Mungu na Ufalme wa Mungu. Katika miaka ya 1892-94, na baada ya kuuchunguza sana moyo, idadi Fulani ya waamini walijitenga na mashirika yao ya zamani na kukusanyika kama Makanisa ya Mungu kulingana na kile walichokiona kuwa kielelezo cha kitume kama inavyotolewa katika Matendo 2:41,42. (PDF)

Ufalme Wa Mungu Na Taifa Takatifu

Ushuhuda wa sasa wa Makanisa ya Mungu katika Ushirika wa Mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo, ulianza kuwa karibu 1889 na tangu wakati huo raia wa ufalme wa Mungu na taifa takatifu wamekuwa mashuhuri katika mafundisho yao na kuonyeshwa katika mafundisho yao, nakala. Hata hivyo, masomo haya hayajawahi kukusanywa pamoja katika uwasilishaji au uchapishaji mmoja; kwa hivyo kitabu hiki kipya. (PDF)

Kuvunja Mkate:

Historia Yake, Uchunguzi Wake, Maana Yake

Kwa mfuasi wa Bwana Yesu Kristo ambaye anampenda Bwana na kuliheshimu Neno Lake, hakuna tukio muhimu zaidi na hakuna fursa ya thamani zaidi kuliko Kumega Mkate. “Fanyeni hivi kwa ukumbusho Wangu”, ni mwaliko wa upendo wa kukumbatiwa na ni amri iliyo wazi ya kutiiwa. (PDF)

Kuishi Katika Nyumba Ya Mungu

Hivyo, Mungu hatafuti Mkristo mmoja-mmoja bali anatazamia watu wanaomtumikia kwa umoja unaoonekana, ambao wenyewe, ni ushahidi kwa ulimwengu. Picha inaanza na shamba lenye mbegu iliyotawanywa juu yake, inayowakilisha Neno la Mungu linalohubiriwa ulimwenguni. Kufuatia mpango mkuu wa Mungu, hapa na pale, na kutawanyika kote, kuna majibu ya mtu binafsi kwa Injili. ‘Mimea’ inayotokezwa basi ni kujipatanisha na tamaa ya Mungu ya kuongezwa pamoja na waamini wengine, kumtumikia kwa uaminifu kulingana na Neno lake. Hii ndiyo njia ya Mungu, njia ya umoja, lakini swali muhimu kwa sisi sote kujibu ni: je, itakuwa njia ya Mungu au njia yetu katika maisha yetu? (PDF)

Ubatizo

Maana Na Mafundisho Yake

Maneno ya mwisho ya Bwana Yesu kwa wanafunzi kumi na mmoja kwenye mlima wa Galilaya, ni muhimu sana kwa wakati wote. “Yesu akaja kwao, akawaambia, Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu” (Mathayo 28:18-19). Hili ndilo agizo la Bwana kwa mitume wake kufundisha na kutekeleza mazoea ya ubatizo. Kijitabu hiki kinajaribu kuchunguza umuhimu wake, kikichukua mkabala mpana wa mpangilio wa matukio kwa somo. (PDF)

Ninyi Mlio Wa Kristo:

Mazungumzo Na Waumini Wenza

Katika kitabu hiki ni shauku ya mwandishi, hivyo kuwasilisha neno la Kristo kwamba yeye atukuzwe, na kwamba wale ambao ni wake watasaidiwa kwa ujuzi wa ukweli kukua katika yeye ambaye ni Kichwa, hata. Kristo (Efe.4:15). Ukweli wa Mungu haupatikani kwa urahisi; ni lazima kutafutwa na kutafutwa; na kile ambacho huenda kikawa kigumu zaidi kuliko vyote, ni lazima tujitiishe kwake tunapokipata. Kwa asili tunaonekan kuwa na ubaguzi na wasiotii, lakini upendo wa Kristo, ambao ulituvuta kwanza kwake kwa wokovu, utaendelea kutuvuta na kutufanya tuwe na nia ikiwa tu tutajisalimisha kwa hilo. (PDF)

Uwe Hai Kwa Mungu

Ushauri Mzuri Kwa Vijana Wa Kikristo Juu Ya Zinaa, Uchumba Na Utawa

Kundi la vijana walipiga kambi wakaketi karibu katika hema kubwa. Wakasema “Tuna maswali mengi,” “na mengi hayo ni kuhusu ngono na ndoa; wakamhoji kiongozi wao, uko tayari kutusaidia kuzungumza juu ya mada hizi?” Kiongozi wao alikuwa mchanga vya kutosha kukumbuka miaka yake ya ujana na hakuogopa kukabiliana na maswala hayo, akasema “Hakika nitakubali,” ilimradi tu mwe tayari kukubali majibu ambayo Biblia hutoa.” Kwa hivyo walianza kutiririka maswali kasi na mazito.

  • “Unawezaje kuwa na uhakika wa mwongozo wa Mungu unapotafuta mume au mke?”
  • “Ukimtoa msichana matembezi, ni sawa na kumbusu?”
  • “Vipi kuhusu kubembeleza? Je, ni sawa kwa Mkristo?”
  • “Nina kazi mbaya ya kudhibiti mawazo yangu – unaweza kunisaidia?”
  • “Je, Biblia inasema lolote kuhusu kutoa mimba?”

Ni maswali mazuri na ni sawa kwamba yanapaswa kuulizwa. Ni sawa kwamba yanapaswa kujibiwa, na tunashukuru Biblia inayo majibu. (PDF)

Hayes Press Christian Resources

The Churches of God produces many book titles on a wide range of subjects via Hayes Press, and evangelism booklets, tracts and posters via Victory Tracts & Posters.

Visit these links to browse the full range.